Malmö universitet utbildar fastighetsmäklare som motsvarar marknadens förväntningar

Att köpa en bostad kan vara den största affären människor gör i livet. Därför måste fastighetsmäklare ha en gedigen utbildning för att kunna säkerställa att affären utförs på ett juridiskt och ekonomiskt korrekt sätt.

– I Sverige har vi en modell där fastighetsmäklare företräder både säljare och köpare samt sköter den juridiska processen. För att en fastighetsmäklare ska sköta affären på ett korrekt sätt krävs en gedigen utbildning, säger Katja Lundquist, utbildningsansvarig för uppdragsutbildning till fastighetsmäklare vid Malmö universitet.

Malmö universitets uppdragsutbildning till fastighetsmäklare startade 2002 och riktar sig till myndigheter, organisationer och privata företag som vill fortbilda sin personal.

– Mäklarföretag eller andra företag i branschen som arbetar med någon form av fastighetsförmedling kan erbjuda anställda att under två år utbilda sig hos oss, säger Katja Lundquist och tillägger:

– Vår främsta målgrupp är mäklarassistenter. De vill ofta ta ett nytt kliv i karriären och vidareutbilda sig till registrerade fastighetsmäklare. Utbildningen kan även vara intressant för andra yrkesgrupper.

Utbildade pedagoger med lång erfarenhet

Tack vare en bra anknytning till branschen ser Malmö universitet till att utbildningen motsvarar marknadens förväntningar.

– Genom vårt branschråd ser vi vad företagen efterfrågar för kompetens hos studenterna. Vår personal har många års erfarenhet och vet precis vilken pedagogik som fungerar bäst för olika studentgrupper, säger Katja Lundquist.

Eftersom utbildningen har flera praktiska inslag förbereds studenterna inför mäklaryrket. De läser psykologi, ställs inför säljsituationer och har rättegångsspel i juridiken.

– Studenterna får även träna på avtalsskrivning. Vad behöver ingå i ett avtal, vad kan en fastighetsmäklare frånskriva sig och vad gör man om diskussion uppstår, berättar Katja Lundquist.

Viktigt att studierna får ta tid

I dag finns det allt fler privata bolag som erbjuder kortare utbildningar till fastighetsmäklare.  Det är ett dilemma, menar Katja Lundquist, eftersom utbildningen då riskerar att utarmas. Hon ser att mäklarnas kompetens kan sänkas drastiskt:

– Det man hör från våra studenters kollegor som valt att läsa en utbildning hos nya, privata aktörer, är att de inte alltid har fått den kunskap som de behöver – de går en kortare utbildning och då hinner de inte alltid få med alla utbildningsmoment som behövs. Hon tillägger:

Har man redan svårt att få ihop livspusslet och känner att det finns lite tid att lägga på studier, lockar korta utbildningar – även om man i längden hade vunnit på att välja efter kvalitet.

Studierna bör få ta tid av flera anledningar, bland annat för att studenten ska kunna utveckla ett kritiskt tänkande och bli självständig, menar Katja Lundquist:

– Högskolestudier lär studenter att tänka nytt och reflektera. Varje bostadsköpare och bostadssäljare måste garanteras en juridiskt trygg affär och därför ska den inte överlämnas till okunniga mäklare. Om så inte sker kan det i förlängningen drabba den enskilde konsumenten, säger hon och avslutar:

– Det är en kvalitetsstämpel att vara registrerad fastighetsmäklare från Malmö universitet.